Portalul Informațional al Județului Dolj
Catalogul conține  328305  titluri și  822839 exemplare

istorie

Subiect Tematic: istorie
Țara sursă: RO: BJDJ
Lucrări: 4473 lucrari in 3796 publicatii in 23 limbi
Subiecte
război mondial (al doilea) holocaust amintiri secţie cronicari comori Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie urbanism război mondial satiră instituţii de cultură Râmniceanu, Naum relaţii etnice demografie istorică evoluție culturală moșeni mișcări de rezistență François-Ferdinand cronologie istorică eparhii anul 1815 1 decembrie 1918 literatură română genealogie exil revoluţie latină medievală Imperiul Austro-Ungar Orhei a românilor Ludovic al XIV-lea Comuna din Paris otomani Republica Cehoslovacă Fundația Iuliu Maniu relații agrare antropologie culturală Familia Craioveştilor Brazilia adulter independenţă țărănimea românească teste de istorie ocultism Galiția 1900/1908 Ardeal foametea lagăr de concentrare viaţă cotidiană Doctor Honoris Causa politică internațională Oameni Celebri istorie economică regi ordine cavalereşti necesitate sate ruși dicţionar monografia Dobrogei Editura RAO Bizanţ note bibliografice Argeş stenograme Scolari, Filippo politică și guvernare războaie mondiale Veneţia călătorii expediții învăţământ gimnazial Bathory, Étienne călători străini lingvistică istorică biserica ortodoxă literatură italiană Sfânta Alianţă România (istorie) Târgovişte regimul austro-ungar războiul balcanic România regalitatea în România Dragnev, Demir Castelul Rambouillet românii din sudul Dunării publicistică corectări Mongolia declaraţii mănăstiri istoria Rusiei întemeierea Moldovei 1916/1919 teritoriul de stat învățământ biografii justiţie Casa Capșa Congresul de la Ankara finanțe Bălăceanu, familia Aurelian, Petre S. relaţii internaţionale Bisericească relaţii internaționale Casa de Habsburg ambasadori istoria românilor în date antologie perestroika comerț maritim creştinism Alecu Russo piramide roman istoric lamaism politică internaţională Frederic al II-lea al Prusiei românilor Galaţi Slatina politică mondială ofiţeri alianța balcanică sec. 14-15 revoluţii Regele Ferdinand I istoria armatei române radiodifuziune Marele Zid Otto I, rege al Greciei morală Biblioteca Batthyaneum 1876-1878 memorialistică specie ştiinţe etnogeneză litertură română guvernele României corăbii Louis XVI Știrbei, Barbu istorie antică democrație Bârlad Politică şi guvernare 1914 Educaţia femeilor studii transilvănene Suedia naţionalism Imperiul Țarist didactica modernă tactică militară mișcare legionară episcopie Saint-Simon, Henri 1914-1918 preşedinţi regimul comunist românesc proprietate funciară Revoluţia din 1848 Jandarmeria Română cronicari munteni monarhia austro-ungară sec. 18/20 stratificare socială Gemil, Tasin operaţiuni aeriene Italia Pacea Westfalică Roma antică (istorie) test de evaluare reforma fiscală învăţământ tehnic documente istoria Balcanilor Partidul Naţional Liberal mișcare națională Napoléon II, împărat al Franței (1811-1832) premieri lucrări voluntariat examene de admitere popularizarea științei Chile politicieni englezi lucrări omagiale Valea Timocului Centrul de Studii ale Relaţiilor Internaţionale Nicolae Milescu carte pentru copii Croaţia 1866/1947 Franţa Principatele Române cultura orașe românești şedinţe neolitic drepturi şi obligaţii ale statelor hrisoave Adams, J. Frederic al II-lea, rege al Prusiei postcomunism drept internaţional familii nobiliare naziştii articole de opinie pedagogiei democraţie Donaţia Academician Dinu C. Giurescu feudalismul bizantin institute de cercetare dominație britanică politici culturale cercetare etnicitate 1829-1859 educație răscoale Unirea Principatelor Române adunare lansare de carte Ahmed al III-lea drepturile minorităţilor Imperiul Mongol psihologie socială 23 August 1944 Kogălniceanu, Mihail Republica Veneția scrieri istorice aromâni Israel Noul Testament sistem de apărare mișcarea de rezistență relații internaționale serviciile de informaţii economie bătălia Stalingrad-ului războaiele napoleoniene Ion Antonescu judeţul Dolj Carol Quintul Maghreb Lapedatu, Alexandru amante Gheorghe Gheorghiu-Dej medici vlahii Armenia Biblioteca Naţională islamism hegemonie relații româno-maghiare istorie militară 1945 Anglia monografii determinism Roma diplomaţie americană razboaie bibliografie Epoca modernă revoluţia americană Herzen, Aleksandr Ivanovici conducători ai regimului nazist evrei din România 94(498) ţările socialiste evenimente sociale şi politice româneşti mișcări muncitorești evoluția societăților generali romani Brătianu, Ion C. O.N.U. expoziţii 1834-1849 Vlaicu, pîrcălab politică externă frații Hurmuzachi societate românească popor Europa (istorie) geopolitică Statele Unite ale Americii sorabi Marea Unire de la Alba Iulia. 1 Decembrie 1918 relaţii diplomatice migraţie externă operaţiuni militare artă militară diplomație monumente bucureştene socio-politică București biologie popoarele antice asediu istoria Franţei aventuri dominație 1944-1989 dacii neutralitate surse istorice tehnologie Alexandria Peninsula Balcanică operația Odessa Prioteasa, Ion gastronomie Carol I, Lord al Olandei expediții franceze istorie constituțională 1877-1878 epoca feudală fotografie Femeile renașterea franceză picturii vestigii istorice sculptură partidele politice timp liber Caesar, Caius Julius literatură slavă veche puterea ocultă constituţie moştenire Mânăstirea Vișina zugravul Mihu literatură greacă clasică Watts, Larry L. cultură şi civilizaţie ghid turistic familii regale personalități academice sate românești acte jurnal politic războiul rece Franța Bonaparte, Napoléon schit evenimente publice Pământul conferinţă 1919 colaboratori secreţi metodica predării comunismul european Basarabi Sfântul Imperiu Roman Dacia romană Elveția problema țărănească Universitatea ”Al. I. Cuza” serviciu sanitar cultura europeană confederalism 1965/1989 Europa Liberă 1775 - 1783 pescuitul plante savanţi români Pomuț, George Vidin poezie Moldova contract de editare Gazetari români imperialism rusesc personalia Vestigii isorice München secolul XVII secolul 19 Giurescu, Dinu C. Chestiunea orientală literatură istorică biserica Partidul Comunist Român constituţia din 1965 Kuwait Cetatea Sucevei universală secolul XX Regele Carol I activitate politică letopiseţele moldovene volum omagial Doctrine sociale Moderne ctitorii monahale documente macedoneni reorganizare teritorială campanii și bătălii colonialism. colonii pluralism Regele Carol al II-lea Muzeul Olteniei 1939/1945 Giurescu, Constantin C. forțe aeriene Vladimirescu, Tudor comunism românesc pictură 1877/1918 Unirea - 1859 relaţii româno-polone secolul al XIX-lea capitalism ceramică fotografii opinii român cronici istorice Gavril Uric 1948 telegrame istorie universală Gramatică. Morfologie. Sintaxă studii criptografie etnie germană liberalism Ucraina 1618-1648 (război) politică italiană texte jurnalistice cultură și civilizație globalizare Conferinţa de pace de la Paris istoria Germaniei viaţă culturală românească congrese internaționale Grecia antică (istorie) transporturi călători Europa de Est Turnu Severin Grecia antică germanii din România articole de analiză politică Orient budism tibetan Glavacioc transdisciplinaritate comunicări ştiinţifice literarură rusă Mehedinţi colecţii speciale buletin Rosetti, Radu R. război economic Trento studii condiții economice regii Angliei cartografie Imperiul bulgar economie Poincaré Dunărea PMR 1875-1878 - războiul Institutului Naţional pentru Studiul Totalitarismului semantică podoabe capilare Posada King, Luther româno-slave însemnări Timişoara războiul mondial comemorare Timur Lenk Raţiu, Ioan mărturii istorice despre Basarabia 1850-1870 Hohenzollern eseuri cultural-istorice leninism Macedonia sociologia culturii Ceauşescu, Nicolae Brătianu, fam. Dunăre primele noţiuni donaţie Mărășești Războiul de Independență Focșani tracii Republica Socialistă România situaţie socială revoluţia - decembrie 1989 autobiografii numismatică feminism Dialect meglenoromân antichitate revoluţionari Lucreţiu Pătrăşcanu congres prizonieiri de război Ținutul Secuiesc articole de presă rapoarte critică literară mitologie eretica reforme politice minorităţi naţionale arhitectură bizantină timp Mânăstirea Cozia românii din Transilvania templieri Balcani rol Partide politice idealism monumente arheologice 1774/1848 creştinism timpuriu istorie naţională critică literară marne conflicte armate propagandă militară iconografia numismatică Heliade-Rădulescu, Ion (1802-1872) învătământ 1941 istoria României document istoric relații economice structuri sociale istoria Europei familii boiereşti 1875-1878 Unirea țărilor române Bălcescu, Nicolae Constituţia din 1923 patrimoniu cultural inscripţii Marea Mediterană Franţa (istorie) mișcarea legionară Economie socialista Ţara Haţegului spitale româneşti istoria culturii și civilizației Dictatul de la Viena colonizarea aromânilor C. C. Giurescu germani scriitor român din diaspora silvicultură omagii Renaştere personalități ale culturii românești prima legislatură războiul franco-prusac semicentenar Titulescu, Nicolae condiții sociale legiuirea Caragea armistiţiu Hitler,Adolf congres internațional deportare Frederic cel Mare fortificaţii exilul românesc ştiinţe filosofice revoluții Sofia Biografie sultanul Bayazid civilizaţie Wassiltschikow, Marie Carol I, rege al Italiei cinematografie Prodan, David ştiinţe economice organizații internaționale cetăţi medievale Ecaterina a-II a 1848 - 1917 Sturdza, Mihail, domn al Moldovei colecţii secolul al XIII-lea finanţe publice bio-bibliografie Rusia istorie modernă Macarie, ieromonah progres pitorească personalițăți lupte cultură românească societatea medievală religie ortodoxă lucrare de doctorat Sturdza, Dimitrie A. metodică geografie opere Africa de Nord antropologie lovitura de stat "03/13" sinteze persecuţie politică politică templul datini sonete știință Familia Moruzi dame de companie Uniunea Europeană Tecuci sindicate Botoşani primar Leipzig Dinu C. Giurescu 1822/1900 Războiul germano-sovietic grăniceri atlas de istorie Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice broderie civilizaţiilor extrase academic 1823/1828 Varşovia presă călătorie tezaur monetar creştinism românesc bancă Nicolae Ceauşescu adunări ad hoc personalități craiovene Războiul pentru Independenţă Fallmerayer, Jakob Philipp Regina Elisabeta a României relatări teste bacalaureat Levant Imperiul Otoman Constituția din 1991 corespondenţa diplomatică manuale sec XX Cazanii Genova 1877/1878 Columna lui Traian dominația otomană armata română Conferința de la Yalta Cancelaria Aulică Transilvană Fonetică. Fonologie epoca elenistică Teleorman Hirth, Georg Hillard, Richard sec. 20 războaie naţionale nobilime civilizație franceză Kiev filosofie poem epic Muntenia (istorie) migrații sezoniere păduri 1822 Carol I al României, Principe de Hohenzollern-Sigmaringen Marin Sorescu film 1800-1850 Ţara Făgăraşului critica literară despăgubiri sec. 18-19 marginalizarea evreilor Independenţa României prizonieri de război enciclopedii oraşe relații externe Surse isrorice psihanaliză Munţii Apuseni inscripții latine Ensenada, Zenón de Somodevilla y Bengoechea islam Revista "Oltenia Eroică" Herodot Institutul Francez de Studii Superioare ştiinţa aplicată agricultura artă revoluția rusească feudalism cuvăntări românii de pe Valea Timocului Picchu Sima, Horia Nicolae Milescu, spătar aviaţie militară interbelic alegeri electorale Partidul Național-Creștin Regatul României conştiinţă naţională lingvistică Sarmisegetusa români istoria religiilor Ucraina (istorie) Ciuceanu, Radu teză de doctorat Nord- Est astronomie revoluţie istoria artei Lăpușna deputat republican sec. 15 1848/1849 varietăți Italia (istorie) Heraclius I, Împărat al Imperiului Bizantin colaborări independență națională credite agricole Conferința de la Ialta note de călătorie personalități arhive turcești lucrări publice Ministrul Afacerilor Externe ştiinţe naturale Secolul 13 statistică comuna Perişor estetică Primul Război Mondial fanarioţi represiunea politică în România Viaţă în societate civilizații europene cataloage memorii memorie culturală examen de capacitate Turcia România Mare revoluția din 1918 relaţii comerciale religie egipteană Jomini, Antoine Henri politica externă orașe 1916/1918 Dobrogea Napoleon Bonaparte marina română sârbi Vlahia Mare civilizatie minorități lagăre meșteșugari oguzi statele Europei migraţie Valahia Mahomed al II-lea spațiul carpato-danubian în secolele III-XIII politică militară Cetatea Neamțului monografie Mircea cel Bătrân operă literară Cantacuzino, Constantin forţele beligerante relații diplomatice relaţii interculturale Betea, Nicolae artă medievală 1920 cercetarea arheologică agricultură socialistă sigilografie socialism sec. 19 romanitatea românilor Theodorescu, Răzvan militar tradiţii româneşti administraţie Dindirică, Lucian finanţe manuscrise rezumate muzeografie letopiseţ Berlin secularizarea averilor mânăstirești Romula-Malva 1866-1947 romane istorice cronică satul Star-Chiojdul Situaţia politică, economică şi diplomatică a Rusiei pe perioada celor doi şefi de stat monumente religioase proiecte Mânăstirea Putna Christos materiale didactice picturi religioase învăţământ liceal interviu Serbia Bonaparte, François-Charles-Joseph Cotul Donului istoria culturii şi civilizaţiei Albania ficţiune istorică literatură spaniolă concluzii scrise medicină bombardamente jurnale arhitectrură americanism teologie Serviciul Român de Informații biserici Soliman Magnificul notițe olografe romînilor 1241/1242 istoria civilizaţiilor Take Ionescu lupta de la Soci stalinism Europa Centrală și de Est rădăcini sec.19 1916 memorii romane România Balaş, Ioan manual şcolar Rahova învățământ gimnazial Anatolia Petru Șchiopul apărare naţională Biblioteca Naţională a României Revoluţia decembrie 1989 învăţămănt sistemul instituțional comunist România modernă orașe din România Evul Mediu raport ţăranii şi colectivizarea localități diplomaţie românească diplomaţi români Marea Britanie Mazepa, Ivan vlahi referinţe critice arhitectură Pinto, Michelangelo Parcul "Nicolae Romanescu" recenzie de carte Zalmoxe blocade Paris mediul rural ştiinţă India Argentina sec. 17 instanțe judecătorești alianţe politico-militare catolicism alianțe balcanice economie funciară filosofia istoriei ofensiva anglo-franceză ştiinţa istoriei legi revista presei învăţământ secundar Gheorghe Buzatu războaie ruso-turce geneza civilizației occidentale publicaţii bibliografice romanitate meglenoromâni Dracula cunoștințe generale Secolul XV asasinat politic Imperiul Habsburgic testare naţională armata romană Formarea statelor române Radu cel Mare instituţii financiare Abisinia jurnalism Ştefăniţă Vodă regimul parlamentar descoperiri arheologice şcoală jurnal Fundaţia Europeană "Nicolae Titulescu" civilizaţie, cultură, progres istoria culturilor biografie Iorga, Nicolae sigilii Judeţul Gorj 1457 - 1504 : Ştefan cel Mare revoluţia din 1989 repere cronologice Tarniţă, Daniela organizaţii Sparta album fotografic prizonieri patricieni bibliografii relatii internaționale istorie europeană drept greci (România) URSS (istorie) Potra, George Vlad Ţepeş însemne domneşti drept constituţional Mihai Viteazul Sibiu, Oraş bombardament Mureşanu, Camil albanezi Europa de Sud-Est Republica Centrafricană penitenciare Carol al XII-lea curtea de conturi spionaj dezbatere oameni de seamă Carol I, rege al Spaniei corpul uman arheologie Ion Iliescu Napoleon I Bonaparte pictura murală forțe beligerante Minorităţi naţionale, etnice trai cotidian Război mondial, primul (1914-1919) arheologiei instituții academice poştă personalităţi presa scrisă personalități bucureștene militară Ţara Românească geografie istorică obiceiuri populare formarea poporului român popularizarea ştiinţei administrație germană emigrare istorie contemporană Marea Neagră povestiri istorice reformă agrară clădiri bucureștene evoluţie socială literatura franceză periodic Sucarno, Achmed domnitori port popular lecţii Regele Mihai Bănia Craiovei relaţii diplomatice internaţionale Alexandru I al Rusiei Asia literatură americană 1882 - 1927 Marea Unire 1918 mănăstiri româneşti 1848/1866 traci Transnistria biografie istorie literară publicaţii seriale Principatele Unite literatura greacă diaspora libertate tradiții proclamaţii critică și interpretare expansionismul America case de locuit Tismana război civil războaie dacice roman religios Dioşti împărat francez Nicodim, Ion albume Marea Unire din 1918 sociologie politică misiuni diplomatice căderea comunismului unitate națională Slovacia Germania tratate de pace judeţul Bihor economie politică proprietatea funciară monism antisemitism securitate invazii monumente lumea a treia dicţionare Asăneștii relativism mișcări naționale căderea Berlinului Bucureşti Bucureștiul vechi Muzeul Naţional Cotroceni creaţie Mihail Mihu, Logofăt ştiinţe umaniste Machu Halmyris Revoluţia Română. 1989 istoria în literatură crime de război circulaţie monetară italiană personalităţi politice revoluţia din 1821 Răscoala lui Horia opinie publică conflicte acuzaţii Mazepa, Ivan S. Pacea de la Villafranca Conferința de la Moscova 1848/1878 relații euro-orientale Ioan-Vodă cel Cumplit spațiul românesc Delcev, Goțe bibliografii analitice îndrumări practice suport cursuri universitare regim nazist Revoluția de la 1848 Supplex Libellus Valachorum Lenin, Vladimir Ilici naționalism presă literară Canada Brătianu, Gheorghe I. Brâncoveanu, Constantin societatea cultură generală aşezări umane orașul Călărași paleografie Republica Populară Română comentariu glose istoriografice simpozion revoluționari bulgari conştiinţă de sine drept public relaţii interetnice Traian sate muntene Guvernul Brătianu Mircea Eliade Napoleon III Europa Centrală Narbonne, Louis de comandanţi militari partide politice sinteze de istorie artă piese de teatru slavi mănăstiri grecești monede Madison, James voievozi patriotism 1918 sultani revoluția de la 1989 Morny, Auguste de viţa de vie cântece populare Slătineanu, familia domnitori Lassota von Steblau, Erich Avram Iancu istorici Cantemir, Dimitrie forțe militare aeriene mişcări naţionale evoluţie Revolta din Piemont Nadir, şah al Persiei intelectuali San Marino Pârvan, Vasile terminologie toponimie Italia (politică) reforma agrară români timoceni cruciade Teatrul Naţional Bucureşti muzeu Algeria poem în proză femeile şi societatea Zub, Alexandru evoluție politică administație publică Iacob Pylarion romănilor Tell, Christian istorici români ordine religioase militare etnologie idei sociale Imperiul Incaş retrospectivă Junimea opera Familia Callimachi feudalism european Alexandru cel Mare învăţământ teologic judeţul Mehedinţi Academia de Științe din Viena expediții militare Găină, Andrei ortodoxie donații domnești artă medievală românească istoria culturii perioada interbelică Famagusta Imperiul Trapezuntului guvernare scrieri morale cultură politică secolul al XVIII-lea Maniu, Iuliu (1873 -) curs universitar Vlad Ţepeş, domn al Ţării Româneşti Donaţie BVAU-Cahul poliţie politică Uniunea Sovietică Ferdinand I, rege al României militari români Dacia Traiana Bistrița Carol I Imperiul Roman fluviul Dunărea învăţământ primar ucraineană învățământ superior limba şi literatura română sarea prizonieri români contribuţii Strategie militară Congresul de pace de la Paris 1856 minori Ştefan cel Mare propagandă culturală Revoluţia din Decembrie 1989 unități administrative Ioan Huniade Corvin forţe armate migraţia documente istorice documente vechi fizică prințese Rusia nazism cultura Craiovei clasă muncitoare Slovenia Unirea de la 1859 poporul român evenimente istorice clădirea Academiei Române cronologie istorică mișcări antisemite expoziții China corespondenţă conace istoria Moldovei ideologii Câmpulung-Muscel Persia valoarea informației cartografice administrație locală alchimie doctrină politică Elisabeth Charlotte, Prințesă a Palatinatului evrei jandarmerie economie domenială Moesia cooperare militară Piatra Neamţ Ţările Române romantism artă creştină Porţile de Fier Marea Adunare Naţională Unirea Basarabiei cu România Oltenia studiu statistic Europa occidentală transporturi locale Cultura si civilizatie Curtea de Argeş secolul 19/20 restaurare politică economică armeni Carol al V-lea, împărat al Sfântului Imperiu Roman Țara Românească Cipru ştiinţe fizico-chimice Armata Roşie izvoare ştiinţe politice bulgari Truman Europa de Vest Mircea cel Mare istorici străini poliţia română Eminescu, Mihai (1850-1889) Pierre Rareș Pleşoianu, Nicolae Constantin Mavrocordat universul 1698-1782 monarhie descrieri Dictatul de la Viena - 30 august 1940 Monarhie icoane Liga Culturală 1774/1866 manuscris date dialoguri Marea Unire naționalismul românesc interbelic cultură națională limbă Dacia Romana tradiţie înfrângere rolul bisericii în Uniunea Europeană antologii Arad versuri artă ceramică sănătate publică ezoterism Radu cel Afumați armată militară persecuții politice Berindei, Dan Adolf Hitler satele României conferință româno-bulgară provincia Dacia județul Teleorman inaugurare viaţa minorităţi servicii de informaţii istoria României dualismul austro-ungar Atlantida civilizaţie greacă Ştefan cel Mare şi Sfânt, domn al Moldovei ficțiune ritualuri funerare anomalii climatice strategi militari Blaj Atena strategii Romanov, familia societate Ghica, Grigore Calafat anchetă acțiuni militare România 1848 1914/1918 indicator alfabetic Carol II, Regele României Politică internaţională Minorităţi naţionale Stalingrad Alexius III, împărat al Trebizondului crime limba maternă Egipt martor relații economice internaționale Mărăști autobiografie creștinism Briant anul 1989 în Europa Constituţia României stat și societate America de Sud personalități istorice cuvinte obşte ţărănească heraldică Regele Carol Robert organizații culturale spectacole revolte populare pictură bisericească Vatican victorie Prut războiul de independenţă critică istorică eseu Donația Academician Dan Berindei istoria Basarabiei Societatea Anonimă Română de Telefoane Tudor Vladimirescu "1941 - 1945" spațiul pontic Pătrașcu cel Tînăr evreii din România ştiinţe sociale timoceni cultură universală reviste olteneşti boieri Învăţământ Reichstag Indochina Bogdan III cel Orb opinii sociale maghiar Nicolae De Hohenzolern, Prinţ Ţara Loviştei limba româna cod civil reconstrucție Diplomaţie fascism politici monetare vieţii bisericeşti arhitectura politică elenism glosar navigaţie reportaje Imperiul Roman de Răsărit ideile politice America de Vest Republica Moldova limbile vii Oituz indici analitici Discurs itinerantă cuzism dictatori articole teologice Miron Costin URSS regina Maria a României Buzău, Judeţul Alexandru Ioan Cuza Basarab I statele balcanice localităţi lagăre de concentrare aromânii județul Muscel Ionescu, Take Bucovina închisori comuniste comunismul în România chipuri Mavrocordat, Nicolae armată oraşe medievale româneşti relații româno-engleze Securitatea statului obiceiuri româneşti studii monografice Atatürk, Mustafa Kemal Războiul civil spaniol relații politice europene siguranță națională 1840 - 1849 psihologie perioada postbelică cunoaştere topografie aviaţie română ţări capitaliste învățământ românesc securitatea literatură Caligula Rockefeller transport maritim relaţii politice internaţionale artă antică politică socială Mihai Antonescu evenimente execuţia Ceauşeştilor Nicolae Titulescu macedoromânii antropologie socială Iancu de Hunedoara Iași igienă comunism sovietic aniversare Constantin Ypsilanti anticomunism Moldova mod de viaţă Operaţiuni de război menţiuni istorie medievală Occident conservare Baumgarten domenii feudale biografii medicale manuale universitare Constituţia de la 1866 campanii militare Athena note războaie balcanice mormântul situație politică antropoliogie etnografie românească istoriografie istoria țărilor balcanice istoria familiilor muzică Antonescu, Ion, mareșal nomadism Petru I Mușat politica guvernării Al. I. Mavrocordat bacalaureat sport politici sociale Histria Transilvania studii academice Radu Șerban Dedicaţie şi autograf Roma (istorie) bătălia de la Rovine rezistenţă Țara Moldovei civilizație bulgară ghid Stalin, Iosif Visarionovici ideologie Mişcarea legionară Țările de Jos monede geto-dacice Nistru Traşcă, Nicoleta studenţi Romania în primul război mondial cerecetare revoluţia '89 anarhism Carol I : 1866 - 1876 minorități naționale 1850/1851 forme gotice Africa filosofie germană Madagascar biografii vestimentaţie Moscova fototeca "1900" arhivistică 1940-1968 sociologie monografie instorică istoria Bizanţului generali olandezi mongoli Basarabia stat național 1919-1939 împrumuturi semantice 1917/1918 limba română eroi răscoale ţărăneşti Frontul Salvării Naţionale operațiuni navale relații româno-sovietice Art Nouveau relaţii cu alte ţări Războiul Crimeei Consiliul de Coroană stiințe marxism Raduu de la Afumați proletariat minorităţi etnice 1989-2005 Geneza unire instituții de stat 1784-1861 universități din România Regulamentul Organic militare Bonaparte, Napoleon utopie civilizaţie şi cultură al Doilea Război Mondial Stalin, Joseph Pacea de la București comerţ Gertruda alianțe Depresiunea Loviştei armata aliată revoluţia română Prusia doctrina socialistă tezaur Bărnuţiu, Simion învăţământ profesional Polonia Câmpulung cultură 1441/1700 cercetări arheologice Bogdan al III-lea Niccolò Brasi istoria poporului român Lenin, V.I. pictură religioasă Provence sugestii doctorale Carol cel Mare Corsica identitate naţională Legiunea "Arhanghelul Mihail" Dincă, Mărinică cărţi pentru copii domnitori moldoveni tratate internaţionale Istorie militară obiceiuri manuale şcolare Ștefan cel Mare revoluţia maghiară conştiinţă războaie Jugend Brăila carte de telefoane metodologie sociologia comunităților Carol al IV-lea, împărat al Sfântului Imperiu Roman Maniu, Iuliu schiţe ţăranii presă studii juridice Republica Romană Dunărea inferioară Dialoguri Revoluția franceză teorie STASI Națiunile Unite mânăstiri colonialism industrie populaţia Argetoianu, Constantin Mesopotamia țărănime Ungaria legiunea română vieţi de sfinţi Sănătescu, Constantin francmasonerie Biserica Ortodoxă Română românii din Peninsula Balcanică expoziţie Alexandru cel Bun teozofie populaţie iconografie Statele Unite state medievale piaţă relaţii economice internaţionale rezistenţa anticomunistă congresele partidului Iosif al II-lea al Sfântului Imperiu Roman Ferdinand I, Regele României istoria secolului XX Brătianu, Dimitrie Constantin Hangerli Război mondial, al doilea (1939-1945) cultură bizantină istoria românilor tractor anchete Philip II Augustus (180-1223) Lord Thomson of Cardington Sarmizegetusa farmacie campanii militare deportări 1945-1946 Catargi, Michaela Unirea Ardealului cu România paleolitic război de secesiune revoluţia franceză anale judeţul Neamţ Petru Rareș, Voievod epoca bronzului 1915 istorie germană Barbu Iscovescu tătarii Cehoslovacia Alexandru Lăpuşneanu regimul comunist 1916/1917 1859 Omagiu Buzatu, Gheorghe legislaţie conducători de stat prim-ministru Imperiul Otoman Casa regală a României Hortense, regină a Olandei Tansilvania conservarea alimentelor așezări românești Partidul Muncitoresc Român argumente Garibaldi, Giuseppe Imperiul Creştin strategii militare disperare viaţă politică social revoluţia română din 1989 studiu etnografic Agricola, Cnaeus Iulius comerț publicistică publicație roman monografie locală pozitivism resurse Foch, Ferdinand navigaţie maritimă Ploieşti comuna Lipovu Românii din Turcia sclavie etnografie și folclor Banat Petru cel Mare arhitectură bisericească tradiţii studii de drept Geografia artă modernă soldaţi armata perspective româneşti Francisc Rákóczi al II-lea, Principe al Transilvaniei Valea Jiului Constantin Brâncoveanu istoria Marii Britanii constituţionalism românesc Monografii regionale Pop, Valeriu căutători Iorga, Nicolae (1871-1940) jurnale politice Austro-Ungaria învățămât închisori lupta de la Grünwald Antonescu, Ion secolul XVIII răscoala din 1907 domnitori români Banca Naţională a României Sănătescu, Nicolae, generalul agricultură secolul al XVII-lea civilizaţie românească Roosvelt, Franklin Delano aniversări descrieri de călătorie demografia istorică administraţie medievală comunismul modernizare familie statul medieval mahomedanism Carol I cel Mare literatură franceză bătălia pentru Odessa relaţii economice politică financiară frământări sociale Ţara Sfântă Sicilia practică manual învăţământ legionarism Ștefan de la Densuș Prahova mit autonomie sovietizare filologie pacte şi tratate monument mass-media colectivizarea agriculturii cărturari români orașul Bârlad învățământ secundar Mareşalul Ion Antonescu simboluri Delavrancea, Barbu Ştefănescu era bizantină istoria oraşelor Hitler Washinghton, G. Stalin şi Marea Teroare pripășarii totalitarism discurs politic Iorga, Nicolae campanii Constantinopole Războiul Rece critică dicţionar scriitori români perioada comunistă renașterea ruteană eseuri război contemporană filozofie stat major serviciul secret de informații Waterloo ateism limbă franceză neamul Holbăneștilor Nicolae Vodă Mavrogheni biografie Thomson, Cristopher Birdwood cariera de cretă 1933-1945 juridice Timișoara viață privată mişcări revoluţionare creştini deputați Florenţa Hohenzollern, familia Vădastra civilizație dacică Petre Pandrea politică internă Istoria ştiinţei filosofia religiilor tipologie Leon VI de Lusignan Acte publice 1776 familia Brătianu organizaţii oculte Europa de Est toleranţă religioasă documente istorice vlahii din Serbia Mihail Kogălniceanu civilizaţia românească Independența națională Crişana Regele Mihai I selgiucizi cronologie Conferința din Crimeea metodologia educației "1900" izvoare documentare armată română sfatul domnesc România în al doilea război mondial Friedrich al II-lea al Prusiei religie Neagoe Basarab arhitectură greacă căderea Berlin-ului Bariţiu, George recenzii iobăgie viticultură relaţii sovieto-române arte ceauşismul orașul Roman conferințe Serra, Enrico documente de arhivă documente slavo-române Baia de Arieș Patrimoniu cultural discursuri transporturi rutiere lucrări științifice culegere portul Constanța politica României și Americii Cetatea Albă-Moncastro studii istorice opera științifică Curtea de Conturi a României Conferinţă articole politice istorie romanțată prelegeri Imperiul Bizantin istorie politică epigrafie teoria istoriei podoabe generali Fredric al II-lea Dacia migraţia popoarelor Gorki, Maxim animalele Ţara Oltului Etiopia Roma antică demografie bătălii relații româno-bulgare Evul Mediu românesc Fenicia guvernul averescu istoria învățământului ordine publică terorism politic industrie forestieră viață cotodiană putere politică Odessa, Ucraina S.U.A. note informative regate elenistice Bariţ memorie colectivă Marea Revoluţie din Octombrie secolul 18 Kuwait (istorie) Capșa, familia Eforia Spitalelor Civile colonii franceze guvernare locală istorie Caesar protoromânii Maramureş civilizație democraţia americană curs date statistice anatomie Olanda Maria, Regina României destăinuiri 1912/1913 Bătălia de la Waterloo inamici ocupație sovietică aeronautică Vladimir Iliescu economie socială Hitler, Adolf Henri IV pedagogie partide comuniste Pacea din Westfalia interviuri județul Argeș Egiptul antic sec. 18 Cuza, Alexandru Ioan unitate naţională aeronave administraţie locală relaţii culturale maghiari seisme mareşal Nicolae P. Mavrogheni civilizaţie medievală universităţi ministru al Instrucţiunii publice integrarea europeană învăţământ superior Bulgaria Plevna revoluţia rusă Cortina de Fier cuvântări migranți comoară Orientul Mijlociu Biblioteca Judeţeană "Alexandru şi Aristia Aman" județul Ialomița turcologie război de independență Asachi, Gheorghe războaiele balcanice fragmente aşezământ Alba Iulia Ioan Vodă cel Viteaz, domn al Moldovei ideologii politice ceangăi Vlad Dracul 1712/1862 Ferdinand I de Hohenzollern scrisori Educaţie monografie monumente istorice colectivizare Roth, Stephan Ludwig Ferdinad I, rege al României minorități etnice ţigani Indonesia izvoare istorice teste Garda de Fier Ştefan cel Mare, domn al Moldovei dregătorii transilvănene societăţi protecţioniste Şapcă, Radu (preot) Churchill, Winston S. Mircea Ciobanul Domeniile Coroanei Manu, George Cercel, Petru biserica greco-catolică Millerand prizonier dicţionar universal războiul peloponeziac Carol al XII-lea al Suediei album 1917 Guvernarea Văcăroiu femeile şi politica picturi murale Carol I de Hohenzollern civilizație 1919 patrimoniu relaţii politice învăţământ medical personalități culturale Irlanda drept rural catalog archeologiei muzee meşteşuguri Napoleon comunism (România) Vlad Vodă servicii secrete enciclopedie Republica Cehă cronici Boldur V. Alexandru colonizare literatură română veche dictatura comunistă viață intelectuală Mănăstirea Colțea istoria Transilvaniei comunism istorie a religiilor lansare de periodice Spania Gafencu, Grigore ostaşii români Unirea de la 1918 Documente oficiale biserică savanţi Franţa prim-miniştrii Finlanda latinitate Adolf, Hitler concubinaj personalităţi ştiinţifice greve latină Horea Thomson sași instrucţiune scrieri diplomatice SUA Iugoslavia Pellico, Silvio Matei Basarab dezbateri științifice Biserica Krețulescu sec. 20 (istorie) Carol II, Rege al României Muntenia geneză Iaşi Tibet francais evoluţie economică Barnovschi, Miron Moghilă conferinţe 1821 - 1918 Gallia Războiul de 30 de ani sociologia războiului Drobeta Turnu-Severin Politica si guvernare biografii - oameni politici Parlamentul României Cirus cel Tânăr tradiții și obiceiuri Județul Vîlcea conferinţe salarii emanciparea evreilor Vikingi etnografie 1944 istoria Angliei regalitate cronici societăţi globale biblioteci Grecia Bogdan al II-lea surse documentare spațiu cosmic lupta jurnalistică Tratatul de la Versailles legionari stăpânirea otomană manuale școlare acorduri internaţionale bănci Negru Vodă Transilvania (istorie) România Imperiul German Cantemir, familia Vrancea fenomenul Pitești ţăranii români istoriografie românească muzeologie Răscoala lui Horia - 1784 personalități politice aniverări castele filosofie morală închisoarea Sighet Lupescu, Dan ştiinţifică articole Unirea din 1918 dominația tătară Sigismund de Luxemburg istoria Angliei seceolul XX situaţia femeii Cantemir, Dimitrie, Domn al Moldovei, prozator, istoric, filosof, istoriograf (1673-1723) religie și politică gepizi Târgu-Jiu 1866/1914 Austria războiul civil din Statele Unite ale Americii patrologie Constantin Noica povestiri mărturii războiul de 100 de ani Napoleon I Boicu Leonid colectivizarea în România Vechiul Testament Craiova omenire Academia Română Sardinia Bondoc, Dorel administrație literatură greacă steme Thaden, Edward podgoria Odobești geografie comemorare Carol I Ștefan I. Nenițescu Belgia procese celebre relaţii externe împăraţi cronici literare lumii literatură pentru copii comunicări femeia în societate personalități bisericești relații româno-austriece istoria comunismului casă secolul al XVI-lea procesul de la Nürnberg Stoika, Ştefan Şt. Fakhr al Din II, emir al Libanului sași transilvăneni biografie frontul secret politică europeană Crimeea evocări Vladislau al II-lea cuvântări Iosif C-tin Drăgan Viena Brătianu, Ion C. sit cultură dobrogeană bătălia de la Stalingrad Partidul Naţional Ţărănesc podgorii matematică revistă literară hartă cultură Papiu-Ilarian, Alexandru Nicoară, Moise Arheologie istoria Austriei cursuri universitare Europa secolul 20 Europa Centrală Warsaw mijloace audio-vizuale boieri moldoveni Italia portul popular românesc mișcări sociale navigație maritimă Stalin revoluţia de la 1848 statutul femeii ruteni Rosetti, C. A. Alexandru Davidel armeană statul național unitar român asistență socială Rosetti, Radu Ion Vodă cel Viteaz cercetări educaţiune metafizică Japonia reforme chestiuni sociale Cultură şi folclor domnitori olteni Eugen Ionescu tezaur democraţia Grigorescu, Ştefan războaie napoleoniene Dirk van Hogendorp ofensiva germană povestire suzeranitatea otomană Verdun Liban Institutul de Arheologie 1877 Constantin cel Mare Decebal descoperiri geografice clasa muncitorească Principatele Dunărene Brătianu, familia regim comunist unirea anuar discursuri publice iudaism Brazda lui Novac Jefferson documente economice etimologie arhive folclor Lasteyrie Radio Europa Liberă materialism Traşcă, Ion I. personalități congrese Vasile Lupu antologie de autori medicină românească Jefferson, Th. Adams, John saşi evenimente politice piloți de război Tătărescu, Gheorghe poliţie istorie euro-asiatică satul românesc poeme planete Pacea de la Küciük Kainargi Insula Şerpilor biserici indienii americani Pauker, Ana minerit istoria bisericii pactul Ribbentrop-Molotov învățământ universitar teste recapitulative Petru Dumitru indice alfabetic
Vă rugăm să schimbaţi parola